Inschrijvingen Topteam Eredivisie 2018-2019

9 Teams

Topteam De Hazelaar - Speelsterkte 22.104
Teamleider: 130388 H.H.M. DERICKS (Eric)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, Sportfoyer De Hazelaar, T.M. Kortenhorstlaan 6, 5244GD Rosmalen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 167666 F.T.A. EXTERS (Otto) A1 11.171
2 111710 P.H.J. de JONGH (Piet) A1 8.157
3 154028 H.A.R.L. MEGENS (Harold)
4 104332 D. POLMAN (Dennis) A1 12.810
5 103161 A.M. ULIJN (Alex) A1 29.254
6 201416 P. VANDELOO (Peter)
7 132218 P. van de WOUW (Paul) A1 18.266
8 130388 H.H.M. DERICKS (Eric) A1 28.086
Zalencentrum De Posthoorn / Snellen Horeca Se - Speelsterkte 20.387
Teamleider: 151238 M.J.A. van SILFHOUT (Michel)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 157696 R. SWERTZ (Raymund) A1 23.800
2 151238 M.J.A. van SILFHOUT (Michel) A1 26.230
3 161145 D. PATTIRUHU (Demi) A1 15.550
4 202634 G.C.M. KAUFFELD (Guido) A1 15.970
5 179762 R R. GOUD (Ricardo) A1 23.620
De Hazelaar Etikon - Speelsterkte 8.869
Teamleider: 111710 P.H.J. de JONGH (Piet)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, Sportfoyer De Hazelaar, T.M. Kortenhorstlaan 6, 5244GD Rosmalen, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 129499 J.P.C.G.M. de BRUIJN (Jean Paul)
2 113472 F. CAUDRON (Fr├ęderic)
3 205896 G. VELDHUIZEN (Gert-Jan) A1 14.430
4 208704 J. KANTERS (Jordy) A1 21.047
5 178870 M. JANSSEN (Maarten)
6 229970 A. RIEDEL (Arnd)
7 103161 R A.M. ULIJN (Alex) A1 29.254
8 201416 R P. VANDELOO (Peter)
Wennekes.nl - Speelsterkte 15.218
Teamleider: 104909 T.H.W. MEGENS (Lyon)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, Carambole, Boutensteinseweg 2B, 4156 JZ Rumpt, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 135545 A. KOOREVAAR (Ad)
2 138931 I. van KRIEKEN (Ian) A1 20.490
3 104909 T.H.W. MEGENS (Lyon) A1 22.862
4 173471 P. NIESSEN (Patrick)
5 182749 J. van der ZALM (Jim) A1 17.520
6 101977 R C.F.M. KIVITS (Marco) A1 26.895
7 142431 R J.G. de RIDDER (Jurgen) A1 20.030
8 174132 R F. VERMEULEN (Frank) A1 22.927
DIBO The City - Speelsterkte 5.450
Teamleider: 142083 R. van RAAIJ (Roij)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, The City Dibo, Bergenvaarderstraat 15a, 7418 BW Deventer, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 142083 R. van RAAIJ (Roij)
2 208146 F. JONG (Ferry) A1 12.000
3 137681 W.J.A.M. van GEMERT (Wiel)
4 133104 T. NOCKEMANN (Thomas)
5 117552 R V.P.J. VELDT (Vincent) A1 17.666
6 122951 C.M.M. de BIE (Charles) A1 9.800
Topteam `s-Lands Welvaren / Reedijk - Speelsterkte 16.253
Teamleider: 128578 P. de BREE (Peter)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, Tapperij `s Lands Welvaren, A.de Koningstraat 5, 4434 AG Kwadendamme, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 128578 P. de BREE (Peter) A1 14.670
2 141794 D. WALHOUT (Danny) A1 20.569
3 173219 R. van STEVENDAAL (Robert) A1 29.773
4 215223 J. DEVOS (Johan)
5 142422 R F. FORTON (Francis)
6 145173 R B. REEDIJK (Bas)
Egbersbeek.nl - Speelsterkte 9.449
Teamleider: 130692 M. EGBERS (Martijn)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, Bondsbureau Knbb, 11 , 3430 AC , Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 130496 H. van den BOOGAARD (Harrie) A1 27.579
2 130692 M. EGBERS (Martijn) A1 10.220
3 113575 R. GERRITSEN (Rudy)
4 217905 C. POETHER (Christian)
5 202645 R. SONCK (Robby)
Horna - Speelsterkte 19.923
Teamleider: 203520 K. JONG (Kees)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, Biljart Centrum Horna, Achterom 53, 1621 KR Hoorn, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 211076 J. JONG (Jordy-Branco) A1 16.596
2 101350 W. HEIDA (Wouter) A1 18.966
3 169660 P.A.S. van der GEEST (Pieter) A1 17.250
4 131886 G. BOT (Germ)
5 117334 L. KOOMEN (Leo) A1 26.880
6 203520 K. JONG (Kees)
De Picardie - Speelsterkte 3.607
Teamleider: 162863 M. van BOCHEM (Micha)
Locatie en tijd: Zaterdag 11:00, Gemeenschaphuis Lederhuis, Kapelstraat 63A, 5851 AS AFFERDEN LB, Netherlands
# Bondsnr Naam Cat Moy
1 162863 M. van BOCHEM (Micha)
2 113172 J.P. BONGERS (Jos)
3 203880 S. van ETTEN (Sam)
4 148739 D. TIMMERS (Dennis) A1 14.430
5 117804 R R. TULL (Rene) A1 13.731
6 155729 R R.A. DEELEN (Roland) A1 21.676